fbpx

הסכם סודיות חד-צדדי

הסכם סודיות חד-צדדי קובע את החובות הנוגעות למידע הסודי שנחשף על ידי החברה לצד אחר. חתימה על הסכם זה תאפשר גילוי מידע סודי על ידי החברה מבלי לפגוע בסודיותו, וללא הענקת זכויות קניין רוחני למקבל המידע.
Subscribe to JumpStart news and updates

Visit us on Facebook!