הסכם מייסדים לדוגמא

הסכם מייסדים בין שני מייסדים או יותר המעוניינים להקים חברה פרטית ישראלית חדשה, הכולל את הנושאים הראשוניים עליהם מוצע למייסדים להסכים לפני התאגדות החברה.

שם פרטי*

שם משפחה*

אימייל*

חברה*

מגזר*

הירשם לחדשות ועדכוני JumpStart


Visit us on Facebook!