fbpx

נקודות חשובות לפני הקמת חברה

על מנת שהרעיון המהפכני שלכם ייצא לפועל, אתם צריכים תוכנית מפורטת. להלן כמה נקודות חשובות שיש לשים לב אליהן עוד לפני שמקימים חברה:

  1. מערכת היחסים שלכם עם המעסיק הנוכחי – אם אתם מועסקים, רצוי שתעברו על הסכם ההעסקה שלכם ותחפשו סעיפים העשויים לאסור עליכם לעסוק בפעילות אחרת או בעקבותיהם אתם צריכים להעביר את הקניין הרוחני למעסיק (כך שהקניין הרוחני שאתם יוצרים יהיה שייך למעסיק הנוכחי). ככל שהסכם ההעסקה הנוכחי שלכם אוסר על פעילויות אחרות במקביל, ייתכן שתצטרכו לקבל אישור מתאים מהמעסיק הנוכחי.
  2. מערכת היחסים שלכם עם המייסדים האחרים – אם אתם עובדים על הרעיון עם עוד אנשים, רצוי להסדיר את מערכת היחסים ביניכם באמצעות הסכם מייסדים שיכלול סעיפים בנוגע להקצאת הון מניות, המחאת קניין רוחני, ממשל תאגידי וכו’. ייתכן שהמייסדים מאמינים שמערכת היחסים בינם היא חזקה דיו ולכן אינם צריכים הסכם בכתב, אולם בגלל שבהתחלה כולם בקשר טוב, רצוי להסדיר מה יקרה באירועים עתידיים מסוימים ואיך תתמודדו עם בעיות.
  1. תדאגו מראש שהקניין הרוחני של החברה יישאר שלה ושמידע יהיה חסוי – רצוי לוודא שכל מי שפיתח, מפתח או יפתח לחברה קניין רוחני חתום על התחייבות שמעבירה לחברה את כל הקניין הרוחני שנוצר על ידם. פעולה פשוטה זו תבטיח שגם בעתיד, כשהחברה תהיה שווה הרבה כסף, לא יצוצו שלדים מהארון ויטענו שהקניין הרוחני הוא שלהם. כמו כן, יש לוודא שכל מי שייחשף לקניין הרוחני ולסודות החברה יהיה כפוף להתחייבות לסודיות בטרם הגילוי.
  2. חישבו מתי הזמן הכי טוב להתאגד – מצד אחד, אם יש קניין רוחני רב שנוצר לפני ההתאגדות, העברת הקניין הרוחני עשויה להוות אירוע מס ולכן עדיף להתאגד כמה שיותר מהר. מצד שני, להקמת וניהול חברה ישנן עלויות לא מבוטלות ויש לשקול האם לחברה החדשה יהיה מימון מספק (בין אם באמצעות השקעת הון, הלוואת בעלים על ידי המייסדים, הכנסות שוטפות או מימון אחר) לשלם לעובדים ונותני השירותים שלה, או שצריך לפני כן להשיג מימון או הכנסה כלשהי לצורך פעילות החברה. ככל שאתם מעוניינים לגייס משקיעים, יש לוודא שהרעיון המהפכני שלכם אכן בשל להשקעה עם תוכנית עסקית מסודרת ואתם מוכנים לענות על כל שאלות המשקיעים.
Share this:
הסכם מייסדיםVisit us on Facebook!