fbpx

כיצד להגן על הקניין הרוחני של החברה

הקניין הרוחני הוא הנכס הכי גדול של החברה שלכם, זהו הבסיס של העסק שלכם, והדבר שעליו משקיעים ישימו את הכסף (חוץ מכם כמובן). לכן, עליכם לדאוג לכך שכל הקניין הרוחני של החברה אכן שייך לחברה או שיש לחברה רישיון מתאים להשתמש בו.

להלן רשימת פעולות שעליכם לבצע באופן שוטף:

  1. המחאת קניין רוחני – יש לדאוג לכך שכל עובדי ויועצי החברה יעבירו וימחו לחברה את כל הקניין הרוחני שהם יוצרים עבור החברה או בקשר עם החברה. הפעולה הזו תבטיח שבעתיד, כשהחברה תהיה שווה הרבה כסף, לא יצוצו שלדים מהעבר שיטענו שהם זכאים לתגמולים בשל השימוש בקניין הרוחני.
  2. פטנטים – ככל שהקניין הרוחני של החברה ניתן לרישום בפטנט, ההגנה של החברה עליו תהיה חזקה יותר אם תרשמו פטנט. פעולה זו תעזור למנוע מאחרים להשתמש בקניין הרוחני של החברה. מצד שני, במקום לחשוף את הקניין הרוחני של החברה לציבור הרחב, לעיתים עדיף לשמור עליו בסוד ובכך לחסוך את עלויות רישום הפטנט. ככל שתבקשו לרשום את הפטנט ביותר מדינות כך עלויות הרישום יגדלו.
  3. סימני מסחר – על מנת לשמור על סימני המסחר של החברה ולמנוע מאחרים להשתמש בהם, מומלץ לרשום אותם במדינות החשובות לעסקי החברה. בכך, תוכלו להגן על סימן המסחר של החברה במקרה של שימוש בו על ידי גורמים אחרים באותן מדינות.
  4. הסכמי סודיות – עליכם לוודא שאתם מעבירים מידע סודי רק לגורמים שחתמו על הסכם סודיות. הסכם הסודיות צריך לכלול סעיף המציין כי מקבל המידע: (א) אינו רשאי לחשוף מידע סודי לצד שלישי ללא הסכמת החברה בכתב ומראש, ו- (ב) רשאי להשתמש במידע הסודי אך ורק לצורך המטרה שהוגדרה בהסכם.
  1. להיות על המשמר – שמירה ומעקב אחר הפרות אפשריות היא תמיד מומלצת. לדוגמא, לשים לב למוצרים מתחרים או להתייעץ עם עו”ד ולבקש שיבדוק הפרת זכויות.
  2. רישיונות – במידה ואתם רוצים לשלב במוצרים של החברה קניין רוחני של אחרים, הדרך הנכונה לעשות זאת היא באמצעות רישיון שימוש. במקרה שהחברה שלכם היא זאת שנותנת רישיון לאחרים, חשוב להבהיר שהקניין הרוחני נשאר רכושה הבלעדי של החברה ומקבל הרישיון יכול להשתמש בו רק למטרות ספציפיות שהגדרתם מראש.

ממש כאן באתר של JumpStart תוכלו למצוא מגוון הסכמים הניתנים להתאמה והורדה, לרבות הסכמי סודיות.

Share this:
הסכם מייסדיםבדיקת נאותותVisit us on Facebook!