fbpx

Due Diligence – בדיקת נאותות

אף פעם לא מוקדם מדי להתכונן לסיבוב ההשקעה הבא של החברה. הניסיון מראה כי החלק הארוך והמתיש ביותר בהשקעה הוא בדר”כ הליך בדיקת הנאותות (Due Diligence), אך זה לא חייב להיות כך.

להלן שתי משימות אשר רצוי להתחיל איתן כמה שיותר מוקדם ובכך להקל על עצמכם בעתיד:

  1. טבלת הון – טבלה (בדר”כ בקובץ אקסל) אשר מפרטת את ההחזקות של בעלי המניות בחברה לפי כמות וסוג מניות, הן על בסיס הון מונפק (כלומר, מניות שהוקצו בפועל) והן על בסיס דילול מלא (כלומר, בהנחה שכל האופציות למיניהן בחברה מומשו למניות). טבלת ההון של החברה היא בין הנושאים הכי חשובים בהליך בדיקת נאותות של המשקיע – המשקיעים רוצים לדעת בוודאות מה יהיה אחוז ההחזקות שלהם בחברה לאחר ההשקעה, ולכן חשוב מאוד לתחזק טבלת הון מפורטת ומדוייקת הכוללת פירוט של בעלי המניות והחזקותיהם וכן פירוט של אופציות שהובטחו או הוענקו לעובדים או יועצים של החברה.
  2. חדר מידע (Data Room) – מומלץ לתחזק חדר מידע עדכני (או לפחות תיקיות מסודרות אצלכם במחשב שניתן להעלות לחדר מידע בעת הצורך) שמכיל את כל החומרים שהמשקיע הבא שלכם עשוי לדרוש על מנת לבדוק את החברה במסגרת בדיקת נאותות (Due Diligence). הכנת חדר המידע מראש תקל מאוד על הליך בדיקת הנאותות בהמשך הדרך ויכולה גם לקצר אותו מכיוון שלא יהיה צורך לאתר מסמכים ישנים. הכנה מוקדמת כאמור גם תיתן למשקיעים פוטנציאליים את הרושם של חברה מאורגנת ומסודרת, מה שיכול להגדיל את הסיכוי של השקעה בפועל.
Share this:
Visit us on Facebook!