fbpx

לשמור על סודות החברה

הנכס הכי חשוב של החברה שלכם הוא הטכנולוגיה הייחודית שאתם מפתחים ולכן עליכם לשמור ולהגן עליו. להלן מספר פעולות מומלצות על מנת לשמור על הסודות המסחריים של החברה:

  1. אבטחת סייבר – בעידן הנוכחי, יש צורך חיוני שהשרתים יהיו מוגנים באמצעות מערכות אבטחת הסייבר העדכניות ביותר. פעולה פשוטה זו תעזור למנוע מאנשים לא רצויים להשיג גישה לסודות החשובים שלכם.
  2. הסכמי סודיות – בכל פעם שאתם שוקלים להתקשר עם שותף עסקי פוטנציאלי, בין אם יחיד או תאגיד, ולחשוף בפניו מידע סודי, כדאי להחתים אותו על הסכם סודיות מתאים בו הוא מתחייב, לכל הפחות (א) שלא לחשוף את המידע הסודי לצד שלישי ללא הסכמת החברה, (ב) להשתמש במידע הסודי רק לשם המטרה שהגדרתם, (ג) לשמור על המידע הסודי של החברה באופן זהה לאופן שבו הוא היה שומר על המידע הסודי שלו, ו-(ד) ולהימנע מביצוע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), אנליזה או פעולות דומות על המידע הסודי שאתם חושפים. כמו כן, חשוב לשים לב לתקופת ההתחייבות לסודיות ולבדוק שהיא מתאימה לתקופת החיים של המידע שנחשף. משך הזמן המומלץ לסודיות הוא בין 5 ל-7 שנים, והאידיאלי – ללא מגבלת זמן.
  1. מידע חלקי – אף לאחר חתימת הסכם הסודיות, רצוי להגביל את המידע שאתם חושפים לאחרים רק למידע שנחוץ למטרה הספציפית לשמה אתם חושפים את המידע. ייעוץ משפטי טוב הוא כזה שמוודא שכל המידע שאתם רוצים לחשוף אכן מכוסה תחת הסכם הסודיות ותחת ההגדרה בו של “מידע סודי”.

ממש כאן באתר של JumpStart תוכלו למצוא מגוון הסכמים הניתנים להתאמה והורדה, לרבות הסכמי סודיות.

Share this:
בדיקת נאותותהסכם השקעהVisit us on Facebook!